Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

Nu flyttar vi in!

Gudstjänster i September


27/9 10.00 Gudstjänst i Strandkyrkan, Marcus Johnson

Klicka på länken om du vill delta via din dator, surfplatta eller mobil.

https://zoom.us/j/91247903011

Suderkyrkan har gudstjänster anpassade efter folkhälsomyndighetens samt
Equmeniakyrkans rekommendationer, så att du som besöker kyrkan kan känna dig trygg.


Det är viktigt med sociala kontakter och att ha omsorg om varandra, ring gärna
eller skicka ett meddelande till någon du tänker på! Vill du ha kontakt med
Suderkyrkans pastor så kontakta Marcus Johnson på 070-5080049 eller
marcus.johnson@equmeniakyrkan.nu


För information om våra samlingar se:

predikoturer, facebook.com/suderkyrkan samt www.suderkyrkan.com


All vår verksamhet baseras på gåvor och vill du vara med och ge en gåva så
finns: Bankgiro: 5059-2639 eller Swish: 123 494 14 49


Vi önskar dig Guds välsignelse!

Enheten i Kristus

Jesus berättar ständigt om hur viktig enheten är, och i sin långa innerliga bön i

Johnnesevangeliet 17:21-23 handlar det om enhet. Jesus ber på sina bara knän att vi ska

vara ett!

 

”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de

skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har

gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:  jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.”

 

Jesus berättar för oss att vi hör ihop som hans syskon, ju närmare vi kommer Jesus desto

närmare kommer vi också varandra. Det är vad enheten i Kristus handlar om. Det handlar

om att vara nära Kristus Jesus, att lära av honom och tjäna varandra på samma sätt som

Jesus tjänade oss. Det är först när vi fokuserar helhjärtat på Jesus som vi hittar vår väg i livet.

 

Min uppmaning till dig är att se och följa Jesus, att sikta in dig på Jesus. Han är grunden till

din tro. Det är vår tro på en allsmäktig Gud, på Jesu offer för våra synder och det eviga löftet

om ett liv bortom döden som bär vår tro och vi har fått uppmaningen att vara ett, att bejaka

olikheter, älska och respektera varandra för Guds rikes skull.

 

Jesus ber till Fadern: "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i

dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig".

 

Med en önskan om Guds välsignelse!

Marcus Johnson, pastor

Friheten i Kristus


Frihet är någonting vi alla drömmer om på olika sätt, men kanske är det så att den frihet vi till slut tror oss uppnå inte är lika fri som vi hade drömt om. Friheten vi drömt om kan till och med ha känts verkligare innan vi nådde fram till den, kanske hade friheten inte samma djupa mening som vi hoppats på. Jag tror att friheten behöver någonting att förhålla sig till för att verkligen upplevas som frihet, frihet utan mening eller mål ger ingen frihet.


Friheten i Kristus handlar om att vara fri genom någonting. I den friheten är vi beroende och fria, snarare än oberoende och fria. Vi är beroende av Kristus och får friheten genom honom, vi är fria i Kristus. I denna frihet finns det mål och mening, att vara behövd och sedd, att vara del av Guds plan.


När vi säger ja till Kristus i våra liv blir vi del av något större, något som ger oss en frihet och
mening som sträcker sig utanför och bortom oss och begränsningarna i den här världen. Om vi låter oss konsumeras av den här världens statusjakt och köphysteri så kommer vi aldrig att få verklig frihet och frid i våra hjärtan, den frihet som erbjuds genom Kristus.


Jesus säger i Matteusevangeliet 11:29-30 ”Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och
ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Kristus vill lyfta av oss bördorna och ge oss frihet och mening med våra liv en frihet och frid som sträcker sig bortom denna värld och det värdsliga.


Min uppmaning till dig är att säga ja till Kristus och ge din själ frid och frihet i ditt liv. Detta är
friheten som erbjuds dig, Kristus väntar på att just du skall säga ja till honom. Jesus säger "Jag är vägen, sanningen, och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Låt Kristus leda dig i ditt liv och ge dig frihet!


Med en önskan om Guds välsignelse i och frihet i ditt liv!
Marcus Johnson, pastor


Tro och liv

 

Hör vårt liv och tro ihop? Ja, vår tro formar våra tankar och beslut, summan av besluten blir vårt liv. Tro blir det som genomsyrar allt vi gör och genom vår tro får vi lita på Gud och hans ord.

 

Jesus berättar i Matteusevangeliet 17:20 ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er.” Jesus ger oss ett exempel på ett spektakulärt gudsingripande, vad som faktiskt är möjligt om vi tror på Gud. Jesus tar senapskornet som exempel, ett av de minsta då kända fröer. Syftet med denna liknelse är att vi inte ska fokusera på vår tros storlek.

 

Vad ska vi fokusera på, om det inte är på vår egen tro? Jesus berättar att vi skall fokusera på Gud och hans Ord. Vi behöver inte vara oroliga över att vår egen tro är för liten, även en liten tro på en stor Gud kan uträtta stora mirakel. 

 

Tro kan beskrivas på många sätt men om du föreställer dig att du lutar dig mot en person så mycket, så att om personen flyttar på sig så faller du. I det läget är du fullständigt utlämnad till den personen som du lutar dig emot. Du gör det bara om du litar på personen, på samma sätt kan vi genom vår tro luta oss mot Gud. 

 

Min önskan är att du skall lita på Gud, luta dig mot honom och låt honom leda dig genom ditt liv. 

 

Med en önskan och Guds välsignelse. Marcus Johnson, pastor  


Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med: