Kontakter
Församlingen
Pastor

Vakant

Ordförande

Agneta Lindqvist

V.församlingsföreståndare

Inger Andersson


073-599 25 95

Kassör

Allan Båtelsson


070-684 41 81
Postadress

Box 52, 623 16 HAVDHEM

Telefon / e-post

0498-48 10 54

Org. nr.

834002-0000


Bankgiro

5095-2639


Swich

123 494 14 49

SKUF suderkyrkans ungdomsförening


Ordförande

Samuel Keldersson

073-904 48 60

Kassör

Karolina Mattsson

070-766 30 57

Bankgiro

779-0405


Swich

123 264 93 82
Scouternas kårchef

Emma Norrby

070-090 40 39
UthyrningMarina Norrby

073-803 96 01

Vi sammarbetar med

 www.bilda.nu