KontakterFörsamlingen


Pastor

Marcus Johnson

0498-48 10 54

070-508 00 49

Ordförande

Kerstin Bjärgvide

073-680 64 21

V.församlingsföreståndare

Inger Andersson


073-599 25 95


Kassör

Allan Båtelsson

0498-48 39 30

070-684 41 81Strandkyrkan

0498-49 70 51
Korsbykyrkan

0498-48 13 06

Postadress

Box 52, 623 16 HAVDHEM
e-post
Org. nr.

834002-0000
Bankgiro

5095-2639
Swich

123 494 14 49

SKUF suderkyrkans ungdomsförening

Ordförande

Emma Norrby

070-090 40 39


Kassör

Jakob Nordgren

073-982 77 28Bankgiro

779-0405
Swich

123 264 93 82


Scouternas kårchef

Eva-Pia Mattsson

070-432 53 22
UthyrningMarina Norrby

073-803 96 01

Vi sammarbetar med

 www.bilda.nu