Verksamhetsplan

Suderkyrkans verksamhetsplan för 2024

 

Suderkyrkan är en del av Equmeniakyrkan, vilken är

En kyrka för hela livet

 – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

 

Det innebär att Suderkyrkan under 2024 vill:


  • vara en plats som välkomnar alla.
  • genom undervisning, samtal och bön skapa en plats för oss att växa i tron.
  • anordna gudstjänster med varierande innehåll för att möta olika behov.
  • stötta SKUF genom att samverka i olika samlingar såsom familjegudstjänster, scoutaktiviteter och Mat&Prat.
  • fortsätta samverka med församlingar i vårt närområde.
  • fortsätta medverka i växtpoolprojektet.