Historik

Kort historikSuderkyrkan bildades den 27 september 1998 genom att Södra Gotlands Baptistförsamling och Gotlands Södra Missionsförsamling gick samman. Innan dess hade församlingarna ett nära samarbete med varandra sedan ett antal år och idag är församlingen ansluten till Equmeniakyrkan. Pastorn hette då Gärd Karlsson, hon flyttade till fastlandet under 2001. Efter några år utan pastor anställdes Fredrik Olsson 2004-2008, sommarpastor Mikael Gunnarsson 2009, vakanspastor 2010 var Folke Pettersson. 2010-2014 var det

Rut Stenlund som var pastor i församlingen. 2017 trädde Marcus Johnson in i tjänsten.

Hur fungerar församlingen?

Vi har tagit som vår uppgift att göra Kristi evangelium känt, trott och efterföljt i världen och vår vision för det kommande åren är att göra Jesus känd och trodd på,

i första hand här på Sudret.

Det gör vi genom att ha livgivande gudstjänster, som många av oss församlingsmedlemmar hjälps åt att planera och dit alla är välkommna. Efteråt brukar vi ofta fika tillsammans och dryfta livets frågor på ett mer avslappnat sätt.

Vi samlas också i smågrupper för att samtala kring olika ämnen i bibeln. Då tar vi oss även tid för bön och lyssnar på varandras vardagsberättelser, bekymmer och glädjeämnen.

Våra sångare leds av Kerstin Bjärgvide. Det är Sudersångarna som träffas, övar och fikar. Kören sjunger i olika gudstjänster.

En torsdag i månaden serveras det gemenskapslunch i Korsbykyrkan.

Vi har också flera aktiviteter för barn och ungdomar.

Scoutverksamheteten i Korsbykyrkan är för de lite äldre barnen och där lär man sig bland annat att göra knopar och förband, eller så åker man på spännande läger.

För Tonåringar finns Äventyrsscout i Korsbykyrkan varje måndag och By Night i Missionskyrkan i Hemse på lördagskvällar där ungdomar från hela Gotland träffas, fikar och umgås med varandra och Gud.

Alla kan bli medlemmar

 

  • som döpt sig och bekänner sin tro eller
  • bekänner sin tro eller
  • har ett flyttningsintyg från en annan församling eller
  • är medlem i ett annat kristet lokalt samfund.


Våra gudstjänster är offentliga så alla är välkommna!