Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan


Höstens gula löv

Höstens första gula löv släpper sitt tag om träden i den tilltagande
vinden på vår ö. Nu är verksamheterna i vår församling i full gång och de sträcker sig allt längre ut för att nå ut till människor med glädjebudet att Jesus Kristus är Herre och Gud!


Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Markusevangeliet 16:15


Viljan att gå ut i världen och att predika evangelium finns hos många människor och kanske sprider vi glädjebudet utan att vi tänker på det. Gud leder människor som låter sig ledas och där vi är sprider vi glädjebudet utifrån de gåvor och intressen vi har. Det kan vara genom att vara en vän, lyssna eller stötta, svara på frågor om sin tro, ja endast Gud känner till just våra möjligheter.


Min uppmaning till dig är att låta dig ledas av Gud och känna dig trygg i att han leder dig på sina vägar och låter dig sprida glädjebudet på ditt sätt med just dina gåvor. Var förvissad om att det du gör i godhet och kärlek för någon är att förkroppsliga Jesu när-
varo i vår värld idag och det är glädjebudskapet i evangeliet. Jesus Kristus är närvarande i våra liv.


Med en önskar om Guds välsignelse. Marcus Johnson


Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med:

På gång

Scoutprogram