Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

I varje människas liv kommer perioder då vi behöver hjälp och

omsorg, då vi behöver kärlek. Nu i advent så väntar vi på att Gud skall komma till oss människor genom ett litet barn.

Det lilla barnet symboliserar Guds stora kärlek till oss, barnet är Jesus. I våra svagaste ögonblick och när vi är som minst finns Gud närmast oss. I svagheten finns en styrka större än oss själva när vi förtröstar på Gud. Precis så som barnet omfamnas av sina föräldrar får vi förtrösta på Gud.

 

Aposteln Paulus berättar i 2 Korinthierbrevet 12:9-10 ”Ja, i

svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

 

 

Tack vare Guds kärlek kan vi vila i vår svaghet, vila därför att Gud är stark, därför att

Gud älskar oss. Låt dig tas om hand, låt dig hållas i hand , låt dig omfamnas av Guds

stora kärlek.

 

Med en önskan om Guds välsignelse. /Marcus Johnson

 

Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.

 

 

Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med:

På gång

Scoutprogram