Hem

 

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

Ett barn som får gåvor lär sig snabbt att det är roligt och känns bra att ge gåvor! Under min uppväxt tillbringade jag många timmari snickarboden byggande saker som jag skulle ge bort. Det är en

speciell känsla när du gjort något som du ger bort och jag lärde mig snabbt att det var roligare att göra något till någon annan än att göra något till mig själv.

Bibeln säger att vi skall ge våra gåvor med villigt hjärta. I 2 Korinthierbrevet 9:7 står det: ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” Gud ställer inga krav på hur mycket vi ger eller vad

det är, det viktigaste är att vi följer våra hjärtan.

När vi lever och arbetar för människor och ger av oss själva så ger det också oss mening i våra liv, och min uppmaning till dig är att ge! Ge av hela ditt hjärta och det skall ge dig mening och frid i ditt liv.

 

Med en önskan om Guds frid. /Marcus Johnson

 

Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.

 

 

Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med: