Kontakter

 

Församlingen

 

 

 

 

 

 

Församlingstelefon

 

0498-48 10 54

 

 

kontakt@suderkyrkan.com

Ordförande

Allan Båtelsson

0498-48 39 30

070-684 41 81

e-post Allan

V.församlingsföreståndare

Inger Andersson

0498-48 13 31

 

 

Kassör

Kjell Larsson

0498-49 78 30

070-398 72 04

 

 

 

 

 

 

 

Strandkyrkan

0498-49 70 51

 

 

 

Korsbykyrkan

0498-48 13 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgiro

5095-2639

 

 

 

Swich

123-4941449

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUF suderkyrkans ungdomsförening

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Simon Båtelsson

 

076-082 43 32

 

Kassör

Emma Norrby

 

070-090 40 39

 

 

Bankgiro

779-0405

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsledare på södra Gotland

Arvid Johansson

 

076-266 11 20

e-post Arvid

Scouternas kårchef

Eva-Pia Mattsson

 

070-432 53 22

 

 

 

 

 

 

 

Uthyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Norrby

 

0498-48 39 93

hyr@suderkyrkan.com

Vi sammarbetar med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bilda.nu