KontakterFörsamlingen


Pastor

Marcus Johnson

0498-48 10 54

070-508 00 49

marcus.johnson@equmeniakyrkan.nu

Ordförande

Allan Båtelsson

0498-48 39 30

070-684 41 81

V.församlingsföreståndare

Inger Andersson

0498-48 13 31Kassör

Kjell Larsson

070-398 72 04
Strandkyrkan

0498-49 70 51
Korsbykyrkan

0498-48 13 06

Postadress

Box 52, 623 16 HAVDHEM
e-post
Org. nr.

834002-0000
Bankgiro

5095-2639
Swich

123-4941449

SKUF suderkyrkans ungdomsförening

Ordförande

Jacob Andersson

073-982 77 28Kassör

Emma Norrby

070-090 40 39
Bankgiro

779-0405
Ungdomsledare på södra Gotland

Jonathan Falk
Scouternas kårchef

Eva-Pia Mattsson


070-432 53 22
UthyrningMarina Norrby


0498-48 39 93

Vi sammarbetar med

 www.bilda.nu