Kontakter

 

 

 

 

 

 

Församlingen

 

 

 

 

 

Pastor

Marcus Johnson

0498-48 10 54

 

 

Ordförande

Allan Båtelsson

0498-48 39 30

070-684 41 81

e-post Allan

V.församlingsföreståndare

Inger Andersson

0498-48 13 31

 

 

Kassör

Kjell Larsson

0498-49 78 30

070-398 72 04

 

 

 

 

 

 

 

Strandkyrkan

0498-49 70 51

 

 

 

Korsbykyrkan

0498-48 13 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress

Box 52, 623 16 HAVDHEM

 

 

 

e-post

kontakt@suderkyrkan.com

 

 

 

Org. nr.

834002-0000

 

 

 

Bankgiro

5095-2639

 

 

 

Swich

123-4941449

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUF suderkyrkans ungdomsförening

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Jacob Andersson

 

073-982 77 28

 

Kassör

Emma Norrby

 

070-090 40 39

 

 

Bankgiro

779-0405

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsledare på södra Gotland

Jonathan Falk

 

 

 

Scouternas kårchef

Eva-Pia Mattsson

 

070-432 53 22

 

 

 

 

 

 

 

Uthyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Norrby

 

0498-48 39 93

hyr@suderkyrkan.com

Vi sammarbetar med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bilda.nu