Hem

 

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

Det är en förmån att få följa Suderkyrkans församling

och en stor glädje att arbeta som pastor. Jag slås ofta av den fantastiska kompetens som finns i församlingen och den kärlek som människor visar varandra och mig. När vi i advent går in i ett nytt kyrkoår så är förväntningarna höga. Vi lever med kyrkoåret och lever då också med i Jesus liv. Det kan beskrivas som en spiralrörelse runt Jesus, för varje varv så kommer vi närmare Gud genom att följa Jesus.

 

Mina förväntningar på det nya kyrkoåret består i för-

vissningen om att vi alla får del av Guds oändlig nåd.

Väntan på kärleken, från Gud i Jesus födelse, och det liv som Jesus ger oss genom sin kärlek till oss.

Uppenbarelseboken 3:20 ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Jesus står vid vårt hjärtas dörr och bultar, han vädjar och ber oss att bli insläppt i våra liv. Jesus Kristus väntar på att vi skall ta steget och tro på honom, tro på det glada budskapet om kärleken från Gud.

 

Med en önskan om Guds frid.

/Marcus Johnson

 

Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.

 

 

Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med: