Hem

 

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

Det händer när du vilar” är titeln på en bok av Tomas Sjödin. Med sin titel har han fångat vilans förutsättning som en del av det liv som Gud skapade i sina första skapelsedagar. 1 Mos 2:2-3 ”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Vila är så viktig att Gud själv vilar och välsignar själva vilan, inte bara den sjunde dagen.

Det är när du vilar som återhämtning sker och det är när hela din kropp vilar som även ditt hjärta får ro. När vi vilar finner problem sina lösningar och vår kropp läker och växer. När vi vilar tjänar vi även Gud, precis som när en förälder ömt ser till att sitt barn får sin vila vill även Gud att vi får vår vila. Vi tjänar vår Herre genom att ta hand om oss och vila när vi behöver vila.

 

Låt vilodagen vara en dag för vila och det kommer att ge dig frid i ditt liv.

Vila i Guds frid. /Marcus Johnson

 

Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.

 

 

Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med:

På gång

Scoutprogram