Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till SuderkyrkanDen blomstertid nu kommer


Vår natur flödar över av skaparkraft och värme, allt det vackra i skapelsen vill påminna oss om vår barmhärtige skapare.

Gud älskar oss och vill oss väl och bryr sig om oss.

Gud vill komma med sitt ljus och sin värme till oss varje dag och hans nåd varar året om, precis som vi sjunger i

psalm 199 ”Den blomstertid nu kommer” vers två. 


De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna som räcker året om.


Att minnas sommarens sol och värme är viktigt för oss människor. När höststormar
och kyla kommer till vår ö behöver vi minnas värmen och ljuset som psalmen säger:
oss påminna Guds godhets rikedom”. Även vid tillfällen av sorg och själsligt mörker är
psalmens hälsning till oss alla att Gud finns med även då. Precis innan Jesus återvände
till himlen så gav han löftet att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Han är med oss

under mörka kalla höststormar och naturligtvis under de vackra och härliga sommar-
dagar som nu kommer.


Med en önskan om Guds välsignelse. /Marcus Johnson

Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med:

På gång

Scoutprogram