Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan

Människor behöver vara nära andra människor. När vi träffas händer något i våra kroppar och sinnen som gör att vi mår bra. Människor om är en del av en grupp, mår bättre än de som är ensamma. Trots detta så sprids ”självförverkligande” som vägen till lycka och välgång i vårt samhälle idag. Uttrycken: ”Jag måste tänka på mig själv”, ”Min egen tid är viktig för mig just nu”, används mer och mer i vårt samhälle samtidigt som undersökningar visar att fler och fler känner sig ensamma och mår dåligt.

Filipperbrevet 2:2-5 ”Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var” Paulus uppmanar oss att sätta andra högre än oss själva och att vara så som Jesus var.


Vill du finna mening och glädje i ditt liv så engagera dig i andra människor. Vill du betyda

något, betyd något för någon. Sök dig till andra människor, sök dig till gemenskap, sök dig till församlingen och få del av närheten och kärleken från Gud.


Med en önskan om Guds välsignelse. /Marcus Johnson


Grunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med: